Information Technology for Practice 2022

13th - 14th October 2022 - VŠB-TUO Ostrava

Information Technology for Practice 2022

Information Technology for Practice 2022

Information

Registration

Added 23.08.2022
Link to http://www.cssi-morava.cz
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně