Veřejné výzkumné instituce

VVI podle zákonů o veřejných výzkumných institucích

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně