Členové

Členy jsou všechny veřejné vysoké školy, vybrané soukromé školy, knihovny, veřejné výzkumné instituce a společnosti činné v zavádění, rozvoji, řízení nebo používání informačních systémů na vysokých školách.

Žádosti o členství projednává a nové členy přijímá výbor EUNIS-CZ z.s.p.o. a schvaluje Výroční konference.

 


Knihovny Ostatní vzdělávací instituce Soukromé vysoké školy Společnosti Státní vysoké školy Veřejné vysoké školy Veřejné výzkumné instituce

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Různorodá škála bakalářských studijních programů z oblasti ekonomické, zdravotnické a technické, a studijní programy magisterské odpovídají potřebám regionálního trhu práce a jsou v souladu s názvem školy.

Seyfor, a. s.

Vyvíjíme software, se kterým zákazníci zvládají rutinní agendu i legislativní povinnosti. Naše produkty šetří čas i peníze živnostníkům, firmám i veřejným institucím.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Strojírenství, pozemní stavby, podniková ekonomika, řízení lidských zdrojů, technologie a řízení dopravy, logistika.

dolphin consulting a.s.

Pomáháme vám plavit se mořem dat a objevovat v něm poklady, díky kterým zvýšíte výkonnost vaší společnosti.

ALVAO s.r.o.

Vyvíjíme software, který pomáhá firmám lépe organizovat interní oddělení a řídit vztahy s uživateli vnitropodnikových služeb.

Bankovní identita, a.s.

Společnost Bankovní identita, a.s. provozuje digitální službu BankID k ověření totožnosti.

GORDIC spol. s r.o.

Tvůrce a dodavatel informačních systémů s komplexní uživatelskou podporou.

ART & DESIGN INSTITUT

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA UMĚLECKÉHO VÝTVARNÉHO ZAMĚŘENÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Vyšší odborná škola publicistiky Praha

Žurnalistika a publicistika, žurnalistika a tvůrčí psaní, PR a komunikační studia, audiovizuální a digitální média.

Elanor a.s.

Specialista na mzdy a personalistiku, mezinárodní společnost s českou centrálou a s působností v řadě zemí střední a východní Evropy (CEE).

AMOS Software spol. s r. o.

Distributor Adobe. Formuláře, dokumenty, podpisy, redakční systém, digitální publikování, Digital Asset Management

Západočeská univerzita v Plzni

Aplikované vědy, design a umění, ekonomie, elektrotechnika, filozofie, pedagogika, právo, strojírenství, zdravotnictví

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Architektura, design, volné umění, užité umění, grafika, teorie a dějiny umění, dílny

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Hornictví a geologie, metalurgie a materiálové inženýrství, strojírenství, ekonomie, elektrotechnika a informatika, stavebnictví, bezpečnostní inženýrství

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Chemická technologie, technologie ochrany prostředí, biochemické a potravinářské technologie, chemické inženýrství

Vysoká škola ekonomická v Praze

Finance a účetnictví, mezinárodní vztahy, podnikové hospodářství, informatika a statistika, národní hospodářství, management

Veterinární univerzita Brno

Veterinární lékařství, veterinární hygiena a ekologie

Univerzita obrany

Vojenské technologie, vojenské zdravotnictví, vojenský leadership

Univerzita Pardubice

Doprava, ekonomika a správa, elektrotechnika a informatika, filozofie, chemické technologie, restaurování, zdravotnictví

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Technologie, management a ekonomika, multimediální komunikace, aplikovaná informatika, humanitní studia, logistika a krizové řízení

Univerzita Palackého v Olomouci

Cyrilometodějská teologie, lékařství, filozofie, přírodní vědy, pedagogika, tělesná kultura, právo, zdravotní vědy

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n.L.

Sociální a ekonomiceké vědy, umění a design, výrobní technologie a management, zdravotnictví, životní prostředí, filozofie, pedagogika, přírodní vědy

AMBIS vysoká škola, a.s.

Bezpečnostní management, Ekonomika a management podniku, Marketingová komunikace, Management hotelnictví a cestovního ruchu, Veřejná politika, Management a hospodaření ve veřejné správě, Andragogika - Vzdělávání dospělých, Speciální pedagogika, Resoc

Univerzita Hradec Králové

Filozofie, informatika a management, pedagogika, přírodní vědy, sociální práce

Technická univerzita v Liberci

Strojírenství, textilní průmysl, přírodní vědy, humanitní vědy a pedagogika, ekonomie, umění a architektura, mechatronika, informatika a mezioborová studia, zdravotnická studia, nanomateriály

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i.

Zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím.

Slezská univerzita v Opavě

Filozofie, přírodní vědy, obchod a ekonomika, veřejná politika, matematika

PragoData Consulting, s.r.o.

Oficiální certifikovaný Moodle partner pro Českou republiku. Služby projektového řízení.

Policejní akademie České republiky v Praze

Bezpečnostní právo, bezpečnostní management

Ostravská univerzita

Sociální studia, umění, filozofie, lékařství, pedagogika, přírodní vědy

Oracle Czech s.r.o.

Databáze Oracle, Java, Databáze MySQL, SPARC, Oracle Cloud, Solaris, SUN

Národní technická knihovna

Největší a nejstarší knihovna technické literatury v České republice s kapacitou přes 1,5 milionu svazků.

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Mezinárodních teritoriální vztahy, právní specializace a mezinárodní ekonomické vztahy

Mendelova univerzita v Brně

Agronomie, lesnictví a dřevařství, provozní ekonomika, zahradnictví, regionální rozvoj a mezinárodní studia

Masarykova univerzita

Právo, lékařství, přírodní vědy, filozofie, pedagogika, ekonomika a správa, informatika, sociální studia, sportovní studia

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudba a divadlo. Inspirováno osobností Leoše Janáčka - skladatele, který většinu svého plodného období prožil v Brně.

DERS Group s. r. o.

Informační systém OBD zaměřený na zpracování agendy vědy a výzkumu a aplikační server VERSO určený pro integraci a vývoj informačních systémů ve webovém prostředí.

Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrobiologie, potraviny a přírodní zdroje, provozní ekonomika, technika, tropické zemědělství, životní prostředí, lesnictví a dřevařství

České vysoké učení technické v Praze

Stavebnictví, strojírenství, elektrotechnika, jaderné a fyzikální inženýrství, architektura, doprava, biomedicína, informační technologie

BBM spol. s r. o. Písek

Software pro podporu ekonomiky a administrativy InternetFIS - iFIS

Akademie výtvarných umění v Praze

Malířství, kresba, grafika, sochařství, figurální sochařství, intermediální tvorba, nová média, restaurování, architektonická tvorba

Akademie múzických umění v Praze

Divadlo, film a televize, hudba a tanec

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Ekonomie, filozofie, pedagogika, přírodní vědy, teologie, zdravotnictví a sociální studia, zemědělství, rybářství a ochrana vod

Vysoké učení technické v Brně

Architektura, elektrotechnika, komunikační technologie, chemie, informační technologie, podnikání a management, stavebnictví, strojírenství, výtvarné umění

Univerzita Karlova

Teologie, právo, lékařství, farmacie, filozofie, přírodní vědy, matematika, fyzika, pedagogika, sociální vědy, tělesná výchova a sport, humanitní studia

Microsoft s.r.o.

Windows, Windows Phone, Office, Office 365, OneDrive, Xbox, Windows Server, SQL Server, DreamSpark

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně