18. výroční konference EUNIS 26.2.2015 Praha Dejvice

od 14:00 hodin v 3.patře na rohu ulic Šolínova a Zikova

18. výroční konference EUNIS 26.2.2015 Praha Dejvice

Výroční konference EUNIS-CZ je analogií Valné hromady. 

Jsou na ni pozváni statutární zástupci členů EUNIS-CZ, případně jimi zplnomocnění zástupci.

Program

1. Zahájení a schválení programu konference

2. Ustanovení návrhové a mandátové komise

3. Zpráva o činnosti

4. Zpráva o hospodaření

5. Návrh rozpočtu na rok 2015

6. Informace o novém webu a cloudových službách

7. Diskuze

8. Usnesení konference

9. Závěr výroční konference

 

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání výroční konference od 13:30 hod.

Vloženo 10.02.2015
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně