Klub ICT ředitelů 4.6.2015

v zasedačce CESNETu od 14h

Klub ICT ředitelů 4.6.2015

REGISTRACE NA TUTO UDÁLOST

Pozvánka pro ředitele center informačních technologií vysokých škol a Akademie věd

Místo

Zasedačka Cesnetu, Zikova 4, Praha

videokoference 950087627

Program

Volba předsedy klubu ředitelů

  • Novým předsedou klubu ředitelů byl na 2 leté období zvolen Ing. Michal Sláma - VŠB-TUO

Microsoft privátní cloud Cesnetu

  • Členové klubu ředitelů vyjádřili nesouhlas s nákladným řešením, které by vedlo k plošnému zvýšení členských poplatků CESNETu

Služby Cesnetu virtualizace serverů

  • O službu je zájem, pokud bude zpoplatněna podle využití a bude umožňovat SLA

Nákup matematického software

  • Členové se seznámili s stavem projektu, hledá se vhodná dotační výzva.

Zákon o kybernetické bezpečnosti

  • Andrea Kropáčová prezentovala stav kybernetické bezpečnosti

Situace s licencování Adobe produktů

  • Projednání prodloužení původní smlouvy Adobe pro EUNIS

Různé

  • Diskuse nad pracovní skupinou, která bude tvořit novou strategii čili koncepci činnosti Cesnetu. Účastnit se bude nový předseda klubu ředitelů.
  • Masivní bezplatný přechod na Windows 10 a jeho důsledky
  • Sleva VMWare, připojení k veřejné zakázce Ministertva vnitra

 

Zapsal Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA
 

Tags: Klub ředitelů Vloženo 04.05.2015
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně