Konference a soutěž eLearning 2024

Univerzita Hradec Králové, Fakulta informatiky a managementu, 4. a 5. prosince 2024

Konference a soutěž eLearning 2024

Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a zájmové sdružení EUNIS-CZ si Vás dovolují pozvat na 22. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning 2024.

Konference se uskuteční na Univerzitě Hradec Králové  ve dnech  4. a 5. prosince 2024 v souběhu se 7. ročníkem konference ICTE International Conference on Technology in Education.
Budeme velmi rádi, pokud se na konferenci a soutěži setkáme s účastníky minulých ročníků, a doufáme, že osloví co nejširší okruh odborníků v oblasti digitálního vzdělávání. Věříme, že se nám opět podaří vytvořit inspirativní a přátelskou atmosféru.
Jednacími jazyky jsou čeština, slovenština a angličtina.

Témata konference:

 • eLearning a sociální sítě
 • eLearning a umělá inteligence
 • eLearning ve vzdělávání dospělých
 • Hry a simulace pro eLearning
 • Inovace studijních programů s využitím eLearningu
 • Metodologie eLearningu
 • MOOC (rozsáhlé otevřené on-line kurzy)
 • Moderní trendy eLearningu – virtuální a rozšířená realita
 • Pedagogicko-psychologické aspekty eLearningu
 • Případové studie a projekty
 • Vývoj inovativních eLearningových materiálů

Důležité termíny:

 • Zaslání konferenčního příspěvku: 30. 9. 2024
 • Vyrozumění o zařazení příspěvku: 10. 10. 2024
 • Zaslání konečné verze příspěvku:  31. 10. 2024
 • Registrace a platba sníženého vložného: 31. 10. 2024
 • Konání konference: 4. a 5. 12. 2024
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně