Konference EUNIS Rectors 2012

Témata: Výzvy a priority univerzitního vzdělávání - Informační technologie jako nástroj pro konkurenceschopnost

Konference EUNIS Rectors 2012

EUNIS-CZ uspořádal ve dnech 24. – 26. 5. 2012 konferenci pro rektory evropských univerzit, která se zaměřila na strategická hlediska řízení vysokých škol a možnosti využití informačních technologií ke zvýšení konkurenceschopnosti univerzit. Tato konference byla uspořádána v návaznosti na předchozí dvě konference, které se konaly v létech 2003 a 2006 v Paříži.

Cílem konference bylo vytvořit možnost a příležitost pro rektory a další představitele univerzit z celé Evropy k prodiskutování otázek strategie, politiky, organizace a řízení vysokoškolských institucí se zvláštním důrazem na strategické plánování a efektivní využívání technologií v současném globalizovaném světě, kde se uplatňují jak spolupráce, tak konkurence.

Konference byla určena vedoucím pracovníkům univerzit, proto se program zaměřil spíše na strategická než technická hlediska.
Na konferenci vystoupilo 14 vyzvaných předních představitelů evropských universit, aby ve svých příspěvcích osvětlili či odpověděli na otázky typu:

  • Mohou systémy pro podporu rozhodování opravdu zlepšit rozhodovací proces?
  • Jak může IT přispět ke spolupráci univerzit?
  • Jak může technologie zlepšit komunikaci mezi univerzitami a dalšími národními či mezinárodními institucemi?
  • Jak může IT pomoci univerzitě ke zlepšení pozice v mezinárodním systému hodnocení?
  • Jak může technologicky podporované vzdělávání zlepšit konkurenceschopnost?
  • Jak může IT zlepšit záruku jakosti?
  • Jak lze využít IT k zjišťování a potlačování plagiátorství?
  • Jaké výhody mohou univerzity získat z Cloud Computingových řešení?
  • Jak zajistit návratnost investic do IT?

Program konference byl uspořádán do 3 tematických bloků a v jejichž rámci byla otevřena a prodiskutována také další témata (společné problémy univerzit). Přednáškové bloky doplňovala panelová diskuse a seminář „Birds of a Feather".

Kromě odborného programu měla konference bohatý společenský program, který poskytl účastníkům neformální příležitost seznámit se krásami a pozoruhodnostmi Prahy.

Konference byla účastníky vysoce hodnocena po všech stránkách: programové, organizační i společenské. Tato úspěšná konference se stala dobrou propagací české kultury a akademických tradic. Hlavním pořadatelem a sponzorem konference byl EUNIS-CZ, dalšími sponzory byl EUNIS, CINECA a Microsoft-CZ. O zdárný průběh se zasloužil také organizační výbor a mezinárodní programový výbor. Po organizační stránce zajistila hladký průběh firma GUARANT International spol. s r.o.

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně