Konference UNINFOS 2018

12.–14.12.2018 Univerzita Komenského v Bratislave

Konference UNINFOS 2018

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
a
EUNIS Slovensko
Vás v spolupráci s Vysokou školou múzických úmení a Vysokou školou výtvarných umení

pozývajú na 24. ročník konferencie

UNINFOS 2018
(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa bude konať pod záštitou rektora Univerzity Komenského v Bratislave
prof. RNDr. Karola Mičietu, PhD., rektorky VŠMU doc. Márie Heinzovej, ArtD. a rektora VŠVU prof. Stanislava Stankociho, akad. mal.

v Bratislave v dňoch 12. – 14.12.2018

Vysokoškolský internát Družba - Kongresová sála, Botanická 6/25, Bratislava - Karlova Ves

Hlavné témy konferencie

  • GDPR a IT bezpečnosť na vysokých školách,
  • Vzdelávanie v informačnej bezpečnosti,
  • Informatizácia a digitalizácia školstva.
Vloženo 22.11.2018
Odkaz na http://uninfos2018.uniba.sk/
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně