UNINFOS 2023

univerzitné informačné systémy 14. 6. - 16. 6. 2023 v Prešove

UNINFOS 2023

Konferencia sa uskutoční pod záštitou Dr. h. c. prof. PhDr. Petra Kónyu, PhD., rektora PU 14. 6. – 16. 6. 2023 v Prešove.

Ciele konferencie

 • Prezentácia vízií o digitálnej univerzite budúcnosti.
 • Prezentácia najnovších poznatkov a trendov z oblasti IKT, možnosti ich aplikácie na VŠ.
 • Zhodnotenie súčasného stavu a výmena skúseností o vývoji, inováciách a prevádzkovaní informačných systémov vo vysokoškolskom prostredí.
 • Sprostredkovanie stretnutia riadnych, pridružených a podporujúcich členov EUNIS Slovensko.
 • Oslavy 25. výročia založenia združenia EUNIS Slovensko.

Hlavné tematické okruhy konferencie

 • Možnosti aplikácie najnovších IKT technológií na vysokých školách.
 • Informačné systémy a informačné služby vysokých škôl.
 • Inovatívne formy vzdelávania s podporou IKT na vysokých školách.
 • Prezentácie firiem, ktoré spolupracujú s vysokými školami.

Dôležité termíny

 • do 9.5.2023 predbežná registrácia na uninfos2023.unipo.sk
 • do 29.5.2023 príjem príspevkov
 • do 9.6.2023 rozhodnutie o prijatí príspevku, zaradenie do programu konferencie

Registrace

Pozvánka na konferenci

Program konference

Slavnostní večer k 25. výročí založení EUNIS Slovensko

 

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně