Uzavřeno memorandum o spolupráci mezi EUNIS-CZ a EUNIS-SK

Memorandum bylo uzavřeno na dobu 5 let s cílem prohloubit a zintenzivnit mezinárodní spolupráci v oblasti rozvoje informačních a komunikačních technologií na českých a slovenských univerzitách.

Uzavřeno memorandum o spolupráci mezi EUNIS-CZ a EUNIS-SK

Spolupráce bude probíhat v následujících oblastech:

  1. výměna zkušeností o postavení obou sdruženi v rámci jejich legislativního prostředí;
  2. vzájemná informovanost o konferencích, seminářích a webinářích v oblasti IKT, které budou organizované partnery memoranda;
  3. každoroční účast zástupců partnerů memoranda a prezentace osvědčených řešení rozvoje IKT na hlavní konferenci smluvního partnera;
  4. výměna zkušeností a informací o uzavírání smluv s významnými dodavateli IKT a poskytovateli služeb pro akademickou sféru;
  5. vzájemné informování o postoji k iniciativám evropského sdružení EUNIS a v případě oboustranného zájmu prodiskutování společných postupů;
  6. podpora činnosti společných pracovních skupin při hledání oboustranně užitečných řešení v oblasti IKT.
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně