Výroční konference EUNIS-CZ 2022

čtvrtek 24. 3. 2022 od 14 hod. v konferenční místnosti ČVUT CIIRC Penthouse v Praze a v Teams

Výroční konference EUNIS-CZ 2022

Výkonný výbor
EUNIS-CZ
svolává
25. výroční konferenci

která se koná „hybridně“ ve čtvrtek 24. 3. 2022 od 14:00,
prezenčně v konferenční místnosti ČVUT CIIRC Penthouse v Praze, Praha 6 – Dejvice, 10. patro nebo online formou v prostředí MS Teams.

Registrace účastníků probíhá na adrese https://eunis.cz/cz/vk2. Registrovaným účastníkům budou aktuální informace zaslány e-mailem nejpozději 21. 3. 2022.

Hlasování bude probíhat pouze elektronicky. Proto žádáme prezenční účastníky, aby byli vybaveni notebookem nebo telefonem s aplikací MS Teams.

Program:
1. Zahájení a schválení programu konference
2. Ustanovení návrhové, mandátové a volební komise
3. Přijetí nových členů
4. Volba výkonného výboru
5. Zpráva o činnosti
6. Zpráva o hospodaření
7. Návrh rozpočtu na rok 2022
8. Diskuse
9. Usnesení konference
10. Závěr výroční konference

Vloženo 15.02.2022
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně