Digitální transformace univerzit 2024

10.-11. 9.2024 v aule Arnošta z Pardubic Univerzity Pardubice

Digitální transformace univerzit 2024

O konferenci

Konference Digitální transformace univerzit je již tradiční akcí, která probíhá začátkem září v Pardubicích v prostorách na Univerzitě Pardubice.

Organizátorem je Univerzita Pardubice. Akce se koná pod záštitou MŠMT a EUNIS-CZ a ve spolupráci se sdružením CESNET a společnostmi Microsoft, dolphin consulting a. s., Seyfor, a. s., ALVAO s.r.o., Dell Technologies a dalšími.

První den konference je určen zejména vrcholovému managementu univerzit a fakult a strategickým tématům jako je procesní řízení, jež je nezbytným předpokladem digitalizace, legislativní aspekty digitalizace nebo aktivity státní správy v oblasti digitalizace. Tradičně se akce účastní zástupci státních institucí, jako je MŠMT, DIA apod.

Druhý den konference je orientován na IT rovinu digitalizace. Zástupci univerzit prezentují svá řešení a zkušenosti s konkrétními technologiemi zaměřenými na digitalizaci procesů, datovou analytiku či kybernetickou bezpečnost. Součástí jsou i stánkové prezentace a workshopy vybraných dodavatelů s možností bližšího seznámení se s konkrétními technologiemi.

Místo konání a průběh konference

Konference se koná v Pardubicích v Aule Arnošta z Pardubic, probíhá pouze fyzickou formou a z jejího průběhu není pořizován záznam. Prezentace jsou po skončení konference zveřejněny v případě, že k tomu prezentující dají svůj souhlas.

Konference probíhá v českém, případně slovenském jazyce. 

Účastníkům konference je zajištěno občerstvení a oběd. Ubytování pro účastníky není zajišťováno

Cena

Účast zaměstnanců vysokých škol a zástupců veřejné správy je zdarma. 

Zástupci partnerů se účastní za individuálně domluvených podmínek. 

Účast ostatních osob je zpoplatněna 500 Kč/účastník/den. V případě storna se již zaplacený poplatek nevrací.

Pozvánka na konferenci

 

Vloženo 26.03.2024
Odkaz na https://digitalni-transformace-univerzit.cz
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně