UNINFOS 2024

Univerzitné informačné systémy

UNINFOS 2024

Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach
Centrum informačných a komunikačných technológií UPJŠ v Košiciach
a EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na

UNINFOS 2024

Univerzitné informačné systémy

Konferencia sa koná pod záštitou rektora prof. MUDr. Daniela Pellu, PhD.

12. až 14. júna 2024 v Košiciach

POZVÁNKA

Témy konferencie:

  • Kybernetická bezpečnosť univerzity
  • Trendy IKT a ich aplikácia

Kontakt: uninfos2024@upjs.sk
 

Vloženo 21.03.2024
Odkaz na uninfos2024.upjs.sk
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně