Hlavní konference EUNIS-CZ Špindlerův mlýn 2017

29-30. 5. 2017 Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol

Hlavní konference EUNIS-CZ Špindlerův mlýn 2017

Místo konání: Harmony Club Hotel, Špindlerův Mlýn, www.harmonyclub.cz

REGISTRACE NA KONFERENCI A SEZNAM ÚČASTNÍKŮ

PROGRAM KONFERENCE

Novela vysokoškolského zákona z 2. 3. 2016 přináší významné změny v chování vysokých škol týkající se sledování a zajišťování kvality. V uvedené novele se problematiky týká zejména část osmá „Hodnocení vysoké školy“. Tato činnost se neobejde bez důkladné informační podpory. Také standardy a směrnice pro zajišťování kvality v evropském prostotu VŠ – ESG – přímo v bodech 1.6, 1.7 a 1.8 se o ICT opírají a ICT vyžadují. Novela VŠ zákona nepřináší změny jen v oblasti kvality. Také poměrně krátký nově zavedený „§ 69a Doručování písemností studentům a uchazečům o studium“ se významně promítne do současných studijních agend VŠ.

Sledování kvality není pro VŠ nic nového. Na řadě fakult je zavedeno ISO, jsou zmapovány a řízeny procesy, již dlouhodobě probíhají různá tzv. hodnocení kvality prováděná studenty, hodnocení akademických pracovníků apod., a před IS vysokých škol stojí úkol skloubit nové požadavky s již existujícími systémy. Pokud by cílová řešení měla používat jednotná data, dostáváme se již do oblastí BI či datových skladů.

V rámci konference by mělo dojít k výměně informací, jak je uvedená problematika řešena na jednotlivých školách. Konference je určena zejména pracovníkům VŠ z oblasti správy IT infrastruktury, managementu a administrativním pracovníkům. Zúčastněné firmy budou mít příležitost prezentovat svá řešení.

Základní tematické okruhy

 • Dopady nových požadavků na datovou základnu IS VŠ
 • Současná řešení sledování kvality na VŠ
 • Nástroje pro sledování kvality a zpracování dat pro další rozhodování
 • Zkušenosti se zaváděním a dodržováním norem ISO
 • IT podpora řízení procesů
 • Studijní IS a doručování písemností

Pokyny k zaslání příspěvku

Příspěvky budou recenzované. Témata a anotace příspěvků zasílejte na adresu rychlik@civ.zcu.cz. Program bude sestaven z vybraných příspěvků, struktura programu a pořadí příspěvků bude upraveno podle rozsahu a obsahu došlých témat.

Základní termíny

 • Odeslání anotace příspěvku:                         27. března 2017
 • Oznámení o zařazení příspěvku:                   30. března 2017
 • Odeslání příspěvků do sborníku:                  24. dubna  2017
 • Registrace (na www.eunis.cz):                do 28. dubna  2017
 • Konání konference:                               29. - 30. května 2017

Příjezd na konferenci je možný již v neděli 28. května 2017.
Poplatek

Vložné pro nečleny na konferenci 1 500 Kč bude hrazeno bankovním převodem.

 • Číslo účtu:      2336097001/5500
 • KS:                 308
 • VS:                 IČO organizace účastníka
 • Poznámka:      jméno účastníka

Za zástupce členů EUNIS-CZ bude vložné včetně společných obědů a večeří hradit sdružení EUNIS-CZ. Účastníci si hradí dopravu, slevněné ubytování a parkovné. 

Ceny zlevněného ubytování jsou 895 Kč/os./noc za lůžko ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném dvěma osobami nebo 1 390 Kč/os./noc ve dvojlůžkovém pokoji obsazeném jednou osobou. Ceny jsou se snídaní a volným vstupem do bazénu a whirlpoolu po celou dobu pobytu. Parkovné je 200 Kč na noc.

Organizuje za EUNIS-CZ Dr. Ing. Jan RYCHLIK <rychlik@civ.zcu.cz>

Publikoval: Jaromír Marušinec

 

Vloženo 06.03.2017
Příloha ke stažení
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně