Výroční konference EUNIS-CZ 2017

7. 3. 2017 Praha Šolínova 7

Výroční konference EUNIS-CZ 2017

Výkonný výbor zájmového sdružení právnických osob EUNIS-CZ svolává

20. výroční konferenci


Program
1. Zahájení a schválení programu konference
2. Ustanovení návrhové komise
3. Zpráva o činnosti
4. Zpráva o hospodaření
5. Návrh rozpočtu na rok 2017
6. Diskuze
7. Usnesení konference
8. Závěr výroční konference

Registrace účastníků od 13,30 hodin 7. 3. 2017 v zasedací místnosti VIC ČVUT v Praze,
Kloknerův ústav ČVUT, 3. patro, Šolínova 7, 166 08 Praha 6 – Dejvice (vchod je na rohu ulic Zikova a Šolínova)

 

Přijaté usnesení 20. výroční konference zájmového sdružení EUNIS-CZ

  1. Výroční konference schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2016.
  2. Výroční konference schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2016.
  3. Výroční konference schvaluje návrh rozpočtu na rok 2017.
  4. Výroční konference ukládá výkonnému výboru, aby v následujícím ročním období zajišťoval činnost sdružení EUNIS-CZ v souladu se stanovami, a pokračoval v organizování odborných konferencí v rozsahu alespoň stejném jako v předchozích letech.
Vloženo 06.03.2017
Příloha ke stažení
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně