Konference a soutěž eLearning 2015

11.- 12. listopadu 2015 v Hradci Králové

Konference a soutěž eLearning 2015

Vážení příznivci nových forem vzdělávání,

dovolujeme si Vás pozvat na 16. ročník konference s mezinárodní účastí eLearning a soutěž eLearning, které se uskuteční ve dnech 11. a 12. listopadu 2015 v Hradci Králové.

Jednacím jazykem konference i soutěže je český, slovenský a anglický jazyk.

Pořadatelé: 

Univerzita Hradec Králové

EUNIS-CZ

Samostatná sekce „Vědecký výzkum a výuka jazyků“ bude zaměřena na „Možnosti a meze využití ICT v synchronní a diachronní perspektivě“.

 

Důležité termíny:
Soutěž:

přihlášky do soutěže eLearning včetně příspěvku: 30. 9. 2015

Konference:

vyrozumění o schválení abstraktu: do 7 dnů
odeslání konferenčního příspěvku: 30. 9. 2015
vyrozumění o zařazení příspěvku: 15. 10. 2015
konání konference 11. a 12. 11. 2015

Budeme velmi potěšeni, pokud se na konferenci setkáme s účastníky minulých ročníků a doufáme, že soutěž a konference osloví co nejširší okruh odborníků v oblasti eLearningu. 
Věříme, že se nám opět podaří vytvořit pracovní a přátelskou atmosféru.

Kontakt:

Nenaleznete-li na stránkách potřebné informace nebo budete-li mít libovolný dotaz, kontaktujte nás.

Institut dalšího vzdělávání FIM

Univerzita Hradec Králové

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

tel.:493331213, fax:495513251

e-mail: elearning@uhk.cz , idv@uhk.cz

Vloženo 22.10.2015
Odkaz na http://fim2.uhk.cz/elearning/
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně