Konference Informatika XXIX/2016 - Luhačovice 18.1.2016

Konferenci organizuje Ústav informatiky Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně ve spolupráci s EUNIS-CZ

Konference Informatika XXIX/2016 - Luhačovice 18.1.2016

Zaměření konference

Rádi bychom Vás upozornili na malou změnu formátu konference Informatika. Chtěli bychom navázat na původní myšlenku tohoto tradičního lednového setkávání a zaměřit se vedle prezentace pedagogických zkušeností i na navazování nových kontaktů a předávání zkušeností mezi výzkumnými týmy jednotlivých univerzit. Cílem je vytvořit platformu, na které by členové výzkumných kolektivů prezentovali témata, kterým se věnují a kde by uvítali navázání spolupráce s dalšími pracovišti. Prosíme Vás, abyste vedle své účasti věnovali čas i oslovení Vašich mladých kolegů s nabídkou účasti na této konferenci. Při registraci je vhodné vedle tradičních údajů vyplnit i téma(ta), která byste rádi v rámci Vašeho kolektivu prezentovali.

Termín konání

Ubytování a prezence bude od 12 hodin dne 18. ledna 2016.  Zahájení konference ve 14 hodin.

Ukončení akce bude v cca 13 hodin dne 20. ledna 2016.

Kontakt

Místo konání: hotel Adamantino, a. s., Pozlovice 337, 763 26 Luhačovice. Tel.: +420 577 131 082, +420 736 631 000. E-mail:recepce@adamantino.cz, WWW: www.adamantino.cz, GPS: N 49.12514°, E 17.77629°.

Organizátor: Ústav informatiky PEF MENDELU v Brně, doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc., Zemědělská 1, 613 00 Brno.

Tel.: +420 545 13 22 00, E-mail: mot@mendelu.cz, Fax: +420 545 13 22 45.

Vloženo 06.10.2015
Odkaz na http://ui.pefka.mendelu.cz/cs/informatika/XXIX
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně