Konference UNINFOS 2016

9-11.11.2016 Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Konference UNINFOS 2016

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
a
EUNIS Slovensko
Vás pozývajú
na 22. ročník výročnej medzinárodnej konferencie

UNINFOS 2016
(Univerzitné informačné systémy)

Konferencia sa koná pod záštitou rektora Univerzity Mateja Bela
v Banskej Bystrici dňa 9.11.2016 – 11.11.2016
v AULE Rotunda
Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,

Cesta na amfiteáter 1

Cieľ konferencie
Vzájomná výmena skúseností z oblasti prevádzky a rozvoja IKT na vysokých
školách so zameraním na:

  • spoluprácu univerzít s praxou,
  • najnovšie vývojové trendy IKT pre sektor vysokých škôl,
  • informačnú bezpečnosť vysokých škôl,
  • e-vzdelávanie,
  • digitálne technológie a vysoké školy,
  • inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách.
Vloženo 27.09.2016
Odkaz na http://uninfos.umb.sk
Příloha ke stažení
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně