Licencování produktů ADOBE pro akademické členy EUNIS-CZ

Cummulative Licensing Program

Licencování produktů ADOBE pro akademické členy EUNIS-CZ

Pro členy EUNIS-CZ se trvalé licence dodávají v licenčním programu EDU CLP (Cummulative Licensing Program). Díky kumulacím nákupů všech členů je zde nejlepší cenová hladina označovaná jako CLP-E Level 3.

Sdružení EUNIS-CZ disponuje s tzv. hlavním CLP číslem, identifikátor organizace zastřešující všechny členy: 4400445474 Level 3 platné do: 25. 3. 2017.

Jednotlivé univerzity pak mají vytvořeny tzv. afilace, „podkontrakty“ se svými vlastními CLP čísly (jejich seznam může poskytnout distributor Adobe – Amos Software).

Více v přiloženém PDF:

Vloženo 25.09.2016
Příloha ke stažení
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně