Konference UNINFOS 2019

6.–8.11.2019 Kongresové centrum SPU v Nitre

Konference UNINFOS 2019

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre
Centrum informačných technológií FEM SPU v Nitre
a
združenie EUNIS Slovensko

Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu
UNINFOS 2019 (Univerzitné informačné systémy)
Hlavná téma: Univerzita budúcnosti
Konferencia sa koná pod záštitou
ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej a rektorky SPU v Nitre doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD.

6. 11. – 8. 11. 2019 v Kongresovom centre SPU v Nitre
(6. 11. 2019 workshopy a iné predkonferenčné aktivity, 7. – 8. 11. 2019 konferencia)

Témy konferencie:

  • Najnovšie vývojové trendy IKT, možnosti ich aplikácií na VŠ
  • Informačná bezpečnosť na vysokých školách
  • Inovatívne formy vzdelávania na vysokých školách, e-learning, použitie virtuálnej reality vo výučbe
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně