čtvrtek 5. 3. 2020 od 14h v konferenční místnosti ČVUT CIIRC penthouse 10. patro, Praha 6, Jugoslávských patyzánů 3

Výroční konference EUNIS 2020

Program

  1. Zahájení a schválení programu konference
  2. Ustanovení návrhové, mandátové a volební komise
  3. Příjetí nových členů
  4. Volba výkonného výboru
  5. Zpráva o činnosti
  6. Zpráva o hospodaření
  7. Návrh rozpočtu na rok 2020
  8. Diskuse
  9. Usnesení konference
  10. Závěr výroční konference

Registrace účastníků bude probíhat v místě konání konference od 13:30

Vloženo 05.02.2020
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně