Česká zemědělská univerzita v Praze

Agrobiologie, potraviny a přírodní zdroje, provozní ekonomika, technika, tropické zemědělství, životní prostředí, lesnictví a dřevařství

Zkratka: ČZU    Člen EUNIS od: 1997

Kamýcká 129 
165 21 Praha 6 - Suchdol

Kontaktní osoba za EUNIS

Prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc.,  +420 224 384 276 

Odbor informačních a komunikačních technologií (OIKT)

Ing. Dvořák Petr, ředitel 

Informační systémy

Ing. Dvořák Václav, vedoucí

Veřejné vysoké školy Odkaz na web
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně