Technická univerzita v Liberci

Strojírenství, textilní průmysl, přírodní vědy, humanitní vědy a pedagogika, ekonomie, umění a architektura, mechatronika, informatika a mezioborová studia, zdravotnická studia, nanomateriály

Zkratka: TUL    Člen EUNIS od: 2012

Studentská 2
461 17 Liberec

Kontaktní osoba
Jan Rous, vedoucí odd. IS
+420 485 353 180

 

Veřejné vysoké školy Odkaz na web
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně