Univerzita Pardubice

Doprava, ekonomika a správa, elektrotechnika a informatika, filozofie, chemické technologie, restaurování, zdravotnictví

Zkratka: UPa    Člen EUNIS od: 1997

Studentská 95
532 10 Pardubice

Kontaktní osoba

Ing. Olga Klápšťová
ředitelka Informačního centra
+420 466 036 700

Oddělení podpory informačních systémů

Veřejné vysoké školy Odkaz na web
created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně