Akademické licence

EUNIS-CZ nevybírá dodavatele pro Vysoké školy, ale vyjednává slevy na akademické a výzkumné licence pro nejpoužívanější software.

Role EUNISu nespočívá ve výběru dodavatelů. To je záležitostí členů. EUNIS však realizuje rámcové smlouvy na poskytování akademických slev s výrobci software. Pro velké sofwarové koncerny je obtížné jednat o slevách s jednotlivými českými vysokými školami.

Proto EUNIS-CZ vyjednává podmínky a prokazuje oprávněnost akademických slev společně pro všechny české vysoké školy. Tyto pak mohou v rámci výběrových řízení vybrat jakéhokoliv evropského distributora a na základě rámcových smluv EUNISu-CZ mají nárok na akademické slevy, aniž by o ně musely žádat nebo obtížně prokazovat akademický statut instituce.

Plné texty rámcových smluv naleznete v menu Dokumenty, které jsou přístupné po přihlášení pro zaměstnance a studenty vysokých škol přes akademickou federeci EDU-ID.

Hlavní rámcové smlouvy na poskytování akademických slev jsou:

Memorandum se společností ALVAO poskytnutuje členům EUNIS-CZ výrazné slevy na softwarové produkty – ALVAO Service Desk & ALVAO Asset Management.

Memorandum s Bankovní identitou, a.s. poskytuje výrazné slevy na služby Bank ID, které umožňují zaručenou identifikaci uživatelů.

Memorandum se společností ANECT umožňuje členům EUNIS-CZ (vyjma komerčních společností) využívat vzdělávací nástroj Clashing za výhodných podmínek.

Memorandum se společností Aricoma Enterprise Cybersecurity a.s. zajišťuje členům EUNIS-CZ výhodné podmínky pro pořízení licencí k užití softwarových produktů školicích video kurzů AEC Security Academy.

Rámcová smlouva Microsoft Campus pokrývá celoškolské licence aktuálních verzí Microsoft Office, Upgrade na aktuální verze Microsoft Windows a nově také rozšířené licence offline Office365. Platnost do konce roku 2022. Následně mohou vysoké školy využívat memorandum, které uzavřelo s Microsoftem MŠMT.

Memorandum Oracle na uplatňování slev na nákup a údržbu licencí pro všechny produkty, zejména pro databáze Oracle, které používají vysoké školy a dodavatelé pro vývoj a provoz univerzitních informačních systémů.

Kumulativní licenční smlouva Adobe na uplatnění akademických slev pro nákup produktů a softwarových služeb Adobe.

Smlouva Humusoft na poskytnutí akademických slev k produktu COMSOL Multiphysics 2009. Smlouva není dosud uzavřena.

Smlouvy Servodata na produkty NERO 2009 a produkty společnosti COREL od roku 2010, včetně licencí Annual CCL for Higer Education. Platnost smluv vypršela.

 

Další smlouvy s dodavateli matematických software jako například Matlab a Mathematika připravujeme ve spolupráci s Metacentrem CESNET z.s.p.o.

 

16. 9. 2014 publikoval Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA

 

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně