Informační systémy

Hlavní poslání EUNISu v České republice je výměna zkušeností a udržování spolupráce mezi vysokými školami navzájem a také mezi společnostmi, jež poskytují software a služby. Přehled hlavních informačních systémů na českých veřejných VŠ.


 

Studijní informační systémy

Nejpoužívanějším studijním systémem je IS/STAG vyvíjený na Západočeské univerzitě v Plzni.

Společnost IS4U poskytuje služby k informačnímu systému UIS těmto českým vysokým školám:

Masarykova univerzita provozuje Theses.cz systém na odhalování plagiátů v závěrečných prací, Odevzdej.cz systém na odhalování plagiátů v seminárních aj. pracích, Repozitar.cz zaměstnaneckých děl, PravyDiplom.cz pro ověření pravosti čísla diplomů a IS MU také pro:

Erudio s.r.o. poskytuje IS STUDIUM pro:

Vlastní informační systém používá:

Informační systémy pro VaV

Nejpoužívanější systém pro evidenci výsledků VaV, evidenci výsledků, grantů a projektů, grantové soutěže, správy duševního vlastnictví je OBD od společnosti DERS, který se používá na

Ekonomické informační systémy

ERP SAP používají tyto moravské vysoké školy:

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Janáčkova akademie múzických umění v Brně
   

Systém iFIS od společnosti BBM používá: 

 • Akademie věd ČR
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Karlova
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Akademie múzických umění v Praze
 • Univerzita Pardubice

Ekonomický systém od společnosti Magion používá:

 • Masarykova Univerzita
 • Slezská univerzita v Opavě
 • Akademie výtvarných umění v Praze
 • Ostravská Univerzita v Ostravě
 • Univerzita Hradec Králové
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Česká zemědělská univerzita v Praze

 

Personální informační systém Elanor Global Java Edition (EGJE) používá:

 • Univerzita Karlova v Praze
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 • České vysoké učení technické v Praze

 

Stravovací a kolejní informační systémy

Informační systém ISKAM od společnosti APS Brno s.r.o. používají:

 • Vysoké učení technické v Brně
 • Masarykova univerzita
 • VŠCHT v Praze
 • Mendelova univerzita v Brně (pro ubytování)
 • Univerzita Pardubice
 • Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně
 • Akademie múzických umění v Praze
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Univerzita Palackého v Olomouci

   

Informační systém KREDIT od Anete používají:

 • Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoká škola báňská - technická univerzita Ostrava
 • Vojenská akademie v Brně
 • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita obrany
 • Mendelova univerzita v Brně (pro stravování)
 • Ostravská univerzita
 • Masarykova univerzita (pro stravování)
 • Technická univerzita v Liberci
 • Univerzita Karlova

E-learningové systémy a virtuální třídy

Většina vysokých škol využívá opensource Moodle.org / Moodle.cz

Některým školám poskytuje služby společnost Pragodata Consulting jako Moodle partner.

 

 

 

Stav k 5.10.2014 publikoval Ing. Jaromír Marušinec, Ph.D. MBA

 

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně