Konference EUNISu

Organizace Hlavní a výroční konference EUNISu, sponzorství a záštita dalších IT konferencí


Hlavní konference EUNIS-CZ

Každoročně EUNIS-CZ pořádá Hlavní konferenci, jejíž prezentaci naleznete v Dokumentech. Organizuje Ing. Jiří Bořík.
2024 Vysoká škola v éře umělé inteligence | 27.-29.5.
2023 Na cestě k moderní digitální univerzitě | 29.-31.5.
2022 Digitalizace - vize nebo krize | 30.5-1.6.
2021 IT na vysokých školách v době koronaviru | 6-7.9.
2020 IS VVŠ - digitalizace a bezpečnost | 25-26.5.
2019 Informační systémy pro podporu projektového řízení na vysokých školách | 27-28.5.
2018 Knihovní informační systémy a jejich začlenění do IS | 21-22. 5.
2017 Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol | 29-30. 5.
2016 Bezpečnostní politika a její aplikace na VŠ | 23-25.5.
2015 Informační systémy pro studium a VaV | 4-5.5.
2014 Sociální sítě a mobilní aplikace | 5-6.5.
2013 Cloudy a cloudová řešení | 3-4.6. Program
2012 OpenSource na vysokých školách | 23-25.9.
2011 Úloha IS v době měnících se ekonomických podmínek VŠ | 15-17.5. Rožnov pod Radhoštěm

 

Výroční konference EUNIS-CZ

Je nejvyšším orgánem EUNIS-CZ, na kterém členové schvalují zprávu o hospodaření, rozpočet a volí členy výboru.

2024 27. Výroční konference | 7.3.
2023 26. Výroční konference | 2.3.
2022 25. Výroční konference | 24.3. volební
2021 24. Výroční konference | 27.5.
2020 23. Výroční konference | 5.3. volební
2019 22. Výroční konference | 12.3.
2018 21. Výroční konference | 8. 3. volební 
2017 20. Výroční konference | 7. 3.
2016 19. Výroční konference | 29.2. volební Liblice
2015 18. Výroční konference | 26.2.
2014 17. Výroční konference | 24.2. volební
2013 16. Výroční konference | 21.2.
2012 15. Výroční konference | 29.2. volební
2011 14. Výroční konference | 21.2.
2010 13. Výroční konference | 11.2 volební
2009 12. Výroční konference | 5-6.3. Liblice
2008 11. Výroční konference | 28.2. volební
2007 10. Výroční konference | 22.2.
2006 9. Výroční konference | 9.3. volební
2005 8. Výroční konference | 3.3.
2004 7. Výroční konference | 5.2. volební
2003 6. Výroční konference | 24.1.
2002 5. Výroční konference | 10.1. volební


Informační technologie pro praxi Ostrava

Organizuje Moravskoslezská sekce České společnosti pro systémovou integraci na Vysoké škole báňské – TU Ostrava. Kontaktní osoba za EUNIS-CZ je Ing. Michal Sláma

2023 Information Technology for Practice | 9.11.
2022 Information Technology for Practice | 13.-14.10.
2021 Information Technology for Practice | 18.-19.11.
2019 Information Technology for Practice | 10.10.
2018 Information Technology for Practice | 17.-18.10. 
2017 Information Technology for Practice | 9.-10.10. 
2016 Information Technology for Practice | 13.-14.10. 
2015 Information Technology for Practice | 8.-9.10.
2014 Information Technology for Practice | 9-10.10. Program
2012 Information Technology for Practice | 4-5.10. Sborník

 

Mezinárodní konference rektorů

2020 EUNIS RECTORS | Spain, Málaga 22. 4. - zrušena
2018 EUNIS RECTORS | Portugal, University of Porto 26. 4.
2016 EUNIS RECTORS | Polsko, Krakov 14-16.4.
2012 EUNIS RECTORS | Výzvy a priority univerzitního vzdělávání - Informační technologie jako nástroj pro konkurenceschopnost | Praha 24-26.3. web konference, Pořadatelem byl EUNIS-CZ prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. 

 

eLearning Hradec Králové

Pořádá Univerzita Hradec Králové. Za EUNIS-CZ prof. RNDr. Petra Poulová, Ph.D.

2024 Konference a soutěž eLearning | 4. - 5. 12.
2019 Konference a soutěž eLearning | 3. - 4. 7.
2018 Konference a soutěž MoodleMoot.cz + konference a soutěž eLearning | 24. - 25. 10.
2017 Konference a soutěž eLearning | 8. - 9. 11.
2016 Konference a soutěž eLearning | 2. - 3. 11.
2015 Konference a soutěž eLearning | 11-12. 11.
2014 Konference a soutěž eLearning | 5. - 6. 11.
2013 Konference a soutěž eLearning | minulé ročníky

 

Informatika Luhačovice

Konferenci organizuje Ústav informatiky  Provozně ekonomické fakulty, Mendelovy univerzity v Brně, doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. Místo konání: Hotel Adamantino, Pozlovice

2017 Informatika XXX | 16.-18.1.
2016 Informatika XXIX | 18.-20.1.
2015 Informatika XXVIII | 19-21.1.
2014 Informatika XXVII | 20-22.1.
2013 Informatika XXVI | 21-23.1. minulé ročníky

 

Informatika Jihlava

Konferenci pořádá Katedra technických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava, PaedDr. František Smrčka, Ph.D.. Místo konání: areál Vysoké školy polytechnické Jihlava, Tolstého 16

2022 Informatika 2022 | 5.-6.9.
2023 Informatika 2023 | 4.-5.9.
2025 Informatika 2025 | 14.-15.1.

 

Digitální transformace univerzit Pardubice

Konferenci pořádá Univerzita Pardubice ve spolupráci se společnostmi dolphin consulting a Microsoft. Místo konání: Univerzita Pardubice

2023 Inovace pro IT management univerzit | 5.-6.9.
2024 Digitalizační aktivity státu (ČR) nebo EU, procesní a datové analýzy, kybernetická bezpečnost | 10.-11.9.

 

Zahraniční konference

2024 UNINFOS 2024 | 12.–14.6.2024 Univerzita Pavla Jozef Šafárika v Košiciach, Košice, Slovensko
2023 UNINFOS 2023 | 14.–16.6.2023 Prešovská univerzita, Prešov, Slovensko
2023 EUNIS Congress 2023 | 14-16.6. Universidade de Vigo, Španělsko
2019 UNINFOS 2019 | 6.–8.11.2019 Kongresové centrum SPU v Nitre, Slovensko
2018 UNINFOS 2018 | 12.–14.12.2018 Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
2016 EUNIS 2016 | 6-10.6. Aristotle University, Thessaloniki, Řecko
2015 EUNIS 2015 | 10-12.6. Abertay University Scotland
2014 UNINFOS  | 27-29.10. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a EUNIS Slovensko
2014 Business Intelligence and Data Warehouses in European Universities | 6-7.3. Paříž, pro EUNIS ogranizuje AMUE, CINECA a SIGMA.
2014 Higher education in the digital era |  11-13.6. Umeå, Švédsko 

created by webdilna | com
Provozuje Vysoké učení technické v Brně